Tietosuojaseloste

Päivitetty: 29.6.2020

Rekisterinpitäjä

Putkiliike P. Nuora Oy
Tampereentie 214
37560 Lempäälä
010 5488130
putkiliike@nuoraoy.fi

Käsittelemämme tiedot

– Yritysten yhteishenkilöiden, yhteistyökumppaneiden yhteishenkilöiden sekä yksityisasiakkaiden mahdolliset nimi- ja yhteistiedot (Esim. Kohteen osoite, yhteishenkilön puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutustiedot, mahdollinen asiakasnumero)
– Tiedot mahdollisista ostoista, työtilauksista ja toimituksista

Käytämme tietojasi vain asiakassuhteen hoitamiseen, tilausten ja toimitusten järjestämiseen, asiakasyhteydenpitoon sekä asiakassuhteen päättymisen jälkeen takuuasioiden hoitamista varten. Asiakkuuteen liittyviä tietoja säilytetään asiakassuhteen ja takuuajan voimassaolon ajan ja tiedot poistetaan asiakkaan ilmoittaessa, että hän haluaa päättää asiakkuutensa. Asiakkuuden jälkeen rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten, kun säilyttämällä tiedon. Kirjanpitomme tositeaineistoon sisältyviä henkilötietoja säilytämme kirjanpitolain mukaisesti kuluvan vuoden ja sitä seuraavien kuuden vuoden ajan.

Voit halutessasi tarkistaa käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei. Sinulla on oikeus saada puutteelliset tai virheelliset tietosi korjatuksi. Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.

Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

Putkiliike P. Nuora Oy rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse, mutta käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia, joihin kuuluu mm. tukkuliikkeet, tietotekniikkapalveluiden- ja kuljetuspalveluiden tuottajat. Henkilötietoja luovutetaan ainoastaan yhteistyössä mukana oleville yrityksille ostettujen palveluiden toteuttamiseksi.
Henkilötietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Myös eräillä viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Tällaisia viranomaisia ovat mm. poliisi-, tulli-, rajavartio- ja veroviranomaiset.

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

Emme käytä tietoja muihin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarpeita, informoimme sinua siitä ja tiedon käsittelyperusteesta. Emme lähetä suoramarkkinointia.

Palaa takaisin yhteystietoihin tästä.